Одлука о измени и допуни ценовника ЈКП Комуналац Тител

Правилник о решавању рекламција

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

ОДЛУКА ЗА САВЕТОДАВНО ТЕЛО

ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ САВЕТОДАВНОГ ТЕЛА ЗА ЗАШТИТУ ПОТРОШАЧА

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА ПОТРОШАЧА