О нама

ЈКП „Комуналац“ Тител је основано 1967. године, од стране Општине Тител, као Завод за урбанизам и комунално-стамбена питања. 1974. године Завод улази у састав ПИК-а „Тител“ и постаје ООУР „Комуналац“ за урбанизам и комунално стамбене послове. У октобру 1975. године ООУР „Комуналац“ доноси одлуку о издвајању из ПИК-а „Тител“.
У децембру 1975. године региструје се као самостално предузеће под називом РО „Комуналац“ Завод за урбанизам и комуналне послове са п.о. Овај назив предузеће задржава све до новембра 1989.године, када се Одлуком СО Тител оснива као ЈКП „Комуналац“. Последња регистрација у суду је била у јуну 2000. године када је извршено усклађивање са Законом о предузећима.
Предузеће се водило у Трговинском суду у Новом Саду, под бројем регистарског улошка 1-826. 10.06.2005. године извршено је превођење привредног субјекта тако да се сада предузеће води у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне субјекте у Београду под БД. 20659/2005.
Основна делатост за коју је предузеће регистровано од оснивања до данас је пружање комуналних услуга – производња и дистрибуција воде, изношење и депоновање смећа. Међутим, поред ових делатности предузеће се још бави и уређивањем и одржавањем зелених и јавних површина и погребним услугама.
Предузеће располаже средствима и опремом неопходном за вршење своје делатности.