Активности

Јавна набавка број 243/24- набавка материјала и опреме за водовод и канализацију

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – materijal i oprema za vodovod i kanalizaciju

Јавна набавка број 210/2024- Планирање депоније и навлачење земље на депонију

Одлука – о спровођењу поступка (1) одлука-депонија

Јавна набавка бр.176/2024-Санација и поправка коловоза

Odluka o sprovođenju postupka nabavke – Sanacija i poravka kolovoza Odluka o dodeli ugovora – Sanacija…

Jaвна набавка бр.93/2024 – набавка горива

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке – гориво (1)

Jaвна набавка бр. 82/2024-електрична енергија

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке – електрична енергија Odluka o dodleli ugovora

Jaвна набавка бр. 72/2024-Хумано хватање и збрињавање паса луталица

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке -пси луталице Одлука о додели уговора – пси луталице  

План јавних набавки за 2024.годину

Odluka o donošenju plana javnih nabavki za 2024. godinu (1) Plan javnih nabavki 2024.  

Набавка на коју се закон не примењује бр.50/24-набавка натријум-хипохлорита (течног)

одлука о додели уговора – натријум хипохлорит

За чистију општину Тител

ЈКП “Комуналац” Тител реализовало је набавку камиона ауто-смећара који ће служити за сакупљања, утовар и одвоз…