Услуге

РЈ Водовод и канализација

  • производња и дистрибуција воде

РЈ Изношење и депоновање смећа

  • изношење и депоновање смећа

РЈ Остале комуналне делатности

  • уређивање и одржавање зелених и јавних површина
  • погребне услуге