ОДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА

OДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА Обавештавамо становнике насељених места Тител и Лок да ће  дана 17.05.2023.године ЈКП „Комуналац“…

Оглас ради отуђења покретне ствари теретно возило ФАП фекалац прикупљањем писмених понуда

ОГЛАС

Јавна набавка добра бр. 77/2023 -електрична енергија

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – električna energija 2023. (2) Odluka o dodeli ugovora –…

Оглас ради отуђења покретне ствари -теретно возило ФАП кипер прикупљањем писмених понуда

ОГЛАС (1)

ЧИШЋЕЊЕ СНЕЖНИХ НАНОСА СА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О САХРАЊИВАЊУ

Од 01.01.2022.године  сахране ће се обављати искључиво уз прибавњену и достављену потврду о смрти.Сахране се неће…

Возни парк ЈКП“Комуналца“ богатији за још једно возило

Председник општине Тител мр Драган Божић, заменик председника општине Богољуб Марковић и директор ЈКП „Комуналац“ Тител…

СКИДАЊЕ БАНКИНА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТИТЕЛ

САНИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА У TИТЕЛУ

У току је санирање ударних рупа у насељеном месту Тител у улицама Лазе Костића, Добровољачка, Армина…