За чистију општину Тител

ЈКП “Комуналац” Тител реализовало је набавку камиона ауто-смећара који ће служити за сакупљања, утовар и одвоз…

Решење о именовању директора ЈКП „Комуналац“ Тител

Решење-о-именовању-директора-ЈКП-Комуналац

Лице за заштиту података о личности

лице за заштиту података о личности

ОДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА

OДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА Обавештавамо становнике насељених места Тител и Лок да ће  дана 17.05.2023.године ЈКП „Комуналац“…

Оглас ради отуђења покретне ствари теретно возило ФАП фекалац прикупљањем писмених понуда

ОГЛАС

Јавна набавка добра бр. 77/2023 -електрична енергија

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – električna energija 2023. (2) Odluka o dodeli ugovora –…

Оглас ради отуђења покретне ствари -теретно возило ФАП кипер прикупљањем писмених понуда

ОГЛАС (1)

ЧИШЋЕЊЕ СНЕЖНИХ НАНОСА СА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О САХРАЊИВАЊУ

Од 01.01.2022.године  сахране ће се обављати искључиво уз прибавњену и достављену потврду о смрти.Сахране се неће…