Јавна набавка број 255/24-Набавка саобраћајне сигнализације

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – saobraćajna signalizacije

Jaвна набавка 254/24- Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024.години на територији општине Тител

odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – divlja deponija  

Јавна набавка број 243/24- набавка материјала и опреме за водовод и канализацију

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – materijal i oprema za vodovod i kanalizaciju

Одлука о Другој измени и допуни плана јавне набавке

Odluka o drugoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2024.g.

За чистију општину Тител

ЈКП “Комуналац” Тител реализовало је набавку камиона ауто-смећара који ће служити за сакупљања, утовар и одвоз…

Решење о именовању директора ЈКП „Комуналац“ Тител

Решење-о-именовању-директора-ЈКП-Комуналац

Лице за заштиту података о личности

лице за заштиту података о личности

ОДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА

OДНОШЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА Обавештавамо становнике насељених места Тител и Лок да ће  дана 17.05.2023.године ЈКП „Комуналац“…

Оглас ради отуђења покретне ствари теретно возило ФАП фекалац прикупљањем писмених понуда

ОГЛАС