РЈ Остале комуналне делатности

 

  • уређивање и одржавање зелених и јавних површина
  • погребне услуге