Jaвна набавка бр.93/2024 – набавка горива

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке – гориво (1)

Jaвна набавка бр. 82/2024-електрична енергија

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке – електрична енергија

Jaвна набавка бр. 72/2024-Хумано хватање и збрињавање паса луталица

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке -пси луталице Одлука о додели уговора – пси луталице  

План јавних набавки за 2024.годину

Odluka o donošenju plana javnih nabavki za 2024. godinu (1) Plan javnih nabavki 2024.  

Набавка на коју се закон не примењује бр.50/24-набавка натријум-хипохлорита (течног)

одлука о додели уговора – натријум хипохлорит

ЈАВНA НАБАВКA бр. 549/2023- Уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке   Odluka o dodeli ugovora – životinjski otpad (1)

Јавна набавка број 359/23- набавка добра-камиона за сакупљање и одвожење комуналног отпада

одлука о спровођењу поступка јавне набавке – аутосмећар (2) Одлука о додели уговора – аутосмећар

Јавна набавка бр. 203/2023-набавка материјала и опреме за водовод и канализацију

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – materijala i opreme za vodovod i kanalizaciju Odluka o…

Јавна набавка бр.186/2023-услуга хуманог хватања и збрињавања паса луталица

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – hvatanje pasa lutalica Odluka o dodeli ugovora – hvatanje…