ЈАВНA НАБАВКA бр. 549/2023- Уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке   Odluka o dodeli ugovora – životinjski otpad (1)

Јавна набавка број 359/23- набавка добра-камиона за сакупљање и одвожење комуналног отпада

одлука о спровођењу поступка јавне набавке – аутосмећар (2) Одлука о додели уговора – аутосмећар

Јавна набавка бр. 203/2023-набавка материјала и опреме за водовод и канализацију

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – materijala i opreme za vodovod i kanalizaciju Odluka o…

Јавна набавка бр.186/2023-услуга хуманог хватања и збрињавања паса луталица

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – hvatanje pasa lutalica Odluka o dodeli ugovora – hvatanje…

Jaвна набавка број 159/2023- саобраћајна сигнализација

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – saobraćajna signalizacija Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – partija…

Измена плана јавних набавки за 2023.годину

Izmena Plana javnih nabavki za 2023.

Jaвна набавка добра бр. 108/2023- гориво

odluka o sprovodjenju postupka javne nabavke -gorivo 2023. Одлука о додели уговора – гориво 2023.

Јавна набавка добра бр. 77/2023 -електрична енергија

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – električna energija 2023. (2) Odluka o dodeli ugovora –…

Одлука о доношењу плана јавних набавки

ODLUKA O DONOŠENJU PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU