Јавна набавка број 255/24-Набавка саобраћајне сигнализације

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – saobraćajna signalizacije

Jaвна набавка 254/24- Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2024.години на територији општине Тител

odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – divlja deponija  

Јавна набавка број 243/24- набавка материјала и опреме за водовод и канализацију

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – materijal i oprema za vodovod i kanalizaciju

Одлука о Другој измени и допуни плана јавне набавке

Odluka o drugoj izmeni i dopuni plana javnih nabavki za 2024.g.

Јавна набавка број 210/2024- Планирање депоније и навлачење земље на депонију

Одлука – о спровођењу поступка (1) одлука-депонија

Јавна набавка бр.176/2024-Санација и поправка коловоза

Odluka o sprovođenju postupka nabavke – Sanacija i poravka kolovoza Odluka o dodeli ugovora – Sanacija…

Jaвна набавка бр.93/2024 – набавка горива

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке – гориво (1)

Jaвна набавка бр. 82/2024-електрична енергија

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке – електрична енергија Odluka o dodleli ugovora

Jaвна набавка бр. 72/2024-Хумано хватање и збрињавање паса луталица

Одлука о спровођењу поступка јавне набавке -пси луталице Одлука о додели уговора – пси луталице