Јавна набавка мале вредности – Набавка електричне енергије бр. 02/2019

Дана, 20. фебруара 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…