Jавна набавка мале вредности – Набавка горива бр. 01/2019

Дана, 18. фебруара 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…