Активности

Јавна набавка бр.186/2023-услуга хуманог хватања и збрињавања паса луталица

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – hvatanje pasa lutalica Odluka o dodeli ugovora – hvatanje…

Jaвна набавка број 159/2023- саобраћајна сигнализација

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – saobraćajna signalizacija Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – partija…

Измена плана јавних набавки за 2023.годину

Izmena Plana javnih nabavki za 2023.

Jaвна набавка добра бр. 108/2023- гориво

odluka o sprovodjenju postupka javne nabavke -gorivo 2023. Одлука о додели уговора – гориво 2023.

Обавештење о очитавању водомера

Екипе „ЈКП Комуналац“ Тител ће у периоду од 21.02-28.02.2023.године од 07-14 часова вршити очитавање водомера у…

Оглас ради отуђења покретне ствари теретно возило ФАП фекалац прикупљањем писмених понуда

ОГЛАС

Јавна набавка добра бр. 77/2023 -електрична енергија

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – električna energija 2023. (2) Odluka o dodeli ugovora –…

Оглас ради отуђења покретне ствари -теретно возило ФАП кипер прикупљањем писмених понуда

ОГЛАС (1)

Одлука о доношењу плана јавних набавки

ODLUKA O DONOŠENJU PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU