Активности

Измена плана јавних набавки за 2023.годину

Izmena Plana javnih nabavki za 2023.

Jaвна набавка добра бр. 108/2023- гориво

odluka o sprovodjenju postupka javne nabavke -gorivo 2023. Одлука о додели уговора – гориво 2023.

Обавештење о очитавању водомера

Екипе „ЈКП Комуналац“ Тител ће у периоду од 21.02-28.02.2023.године од 07-14 часова вршити очитавање водомера у…

Оглас ради отуђења покретне ствари теретно возило ФАП фекалац прикупљањем писмених понуда

ОГЛАС

Јавна набавка добра бр. 77/2023 -електрична енергија

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – električna energija 2023. (2) Odluka o dodeli ugovora –…

Оглас ради отуђења покретне ствари -теретно возило ФАП кипер прикупљањем писмених понуда

ОГЛАС (1)

Одлука о доношењу плана јавних набавки

ODLUKA O DONOŠENJU PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

План јавних набавки за 2023.годину

план набавки 2023.

Jавна набавка бр. 768/22 -Камион кипер

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАМИОНА КИПЕРА ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАМИОНА КИПЕРА ОДЛУКА…