План јавних набавки за 2023.годину

план набавки 2023.

Jавна набавка бр. 768/22 -Камион кипер

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАМИОНА КИПЕРА ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАМИОНА КИПЕРА ОДЛУКА…

Јавна набавка бр. 738/22-Набавка булдожера

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАМИОНА КИПЕРА ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БУЛДОЖЕРА (1) ОДЛУКА…

Набавка на коју се закон не промењује бр. 128/22 -Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица на територији Општине Тител

Одлука – о спровођењу поступка Одлука о додели уговора (1)

Јавна набавка бр.343/22 -Превенција нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2022. години на територији општине Тител

одлука о спровођењу поступка јавне набавке ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПРЕВЕНЦИЈА НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА (1)

Измена и допуна Плана јавних набавки за 2022.годину

Измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину

JАВНА НАБАВКА ДОБРА-ГОРИВО бр. 68/22

одлука о спровођењу поступка јавне набавке-гориво   Odluka o dodeli ugovora – gorivo

JАВНА НАБАВКА ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА бр. 65/2022

odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – električna energija 2022.   Odluka o obustavi postupka električna…

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Plan javnih nabavki