Јавна набавка бр.186/2023-услуга хуманог хватања и збрињавања паса луталица

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – hvatanje pasa lutalica Odluka o dodeli ugovora – hvatanje…

Jaвна набавка број 159/2023- саобраћајна сигнализација

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – saobraćajna signalizacija Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma – partija…

Измена плана јавних набавки за 2023.годину

Izmena Plana javnih nabavki za 2023.

Jaвна набавка добра бр. 108/2023- гориво

odluka o sprovodjenju postupka javne nabavke -gorivo 2023. Одлука о додели уговора – гориво 2023.

Јавна набавка добра бр. 77/2023 -електрична енергија

Odluka o sprovođenju postupka javne nabavke – električna energija 2023. (2) Odluka o dodeli ugovora –…

Одлука о доношењу плана јавних набавки

ODLUKA O DONOŠENJU PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

План јавних набавки за 2023.годину

план набавки 2023.

Jавна набавка бр. 768/22 -Камион кипер

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАМИОНА КИПЕРА ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАМИОНА КИПЕРА ОДЛУКА…

Јавна набавка бр. 738/22-Набавка булдожера

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ КАМИОНА КИПЕРА ИЗВЕШТАЈ О ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БУЛДОЖЕРА (1) ОДЛУКА…