О Д Л У К A

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), члана 43. став 1.…

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 03/20-НАБАВКА МЕТАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ СМЕЋА ОД 1,1 м3

Дана, 12.марта  2020. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку…