Обавештење о закупу гробних места

Молимо закупце гробних места и сва друга лица која полажу право на поједина гробна места на…