JАВНА НАБАВКА ДОБРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА бр. 111/21

odluka o sprovođenju postupka javne nabavke električna energija odluka o dodeli ugovora el.energija

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ, СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ СТАЗА И ИЗГРАДЊА НОВИХ НА ГРОБЉИМА, ПАРКИНГА И ПРОЛАЗА

Дана, 04.06. 2020. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку…

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 03/20-НАБАВКА МЕТАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗА ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ СМЕЋА ОД 1,1 м3

Дана, 12.марта  2020. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку…

Јавна набавка мале вредности-набавка електричне енергије бр. 02/2020.

Дана, 18. фебруара 2020. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…

Jавна набавка мале вредности – Набавка горива бр. 01/2020

Дана, 10. фебруара 2020. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…

Jaвна набавка бр. 04/2019 НАБАВКА КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ

Дана, 22. априла  2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку…

Јавна набавка мале вредности – Набавка новог трактора са приколицом и даском за чишћење снега бр. 03/2019

Дана, 18. марта 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…