Jaвна набавка бр. 04/2019 НАБАВКА КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ

Дана, 22. априла  2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку…

Јавна набавка мале вредности – Набавка новог трактора са приколицом и даском за чишћење снега бр. 03/2019

Дана, 18. марта 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…

Јавна набавка мале вредности – Набавка електричне енергије бр. 02/2019

Дана, 20. фебруара 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…

Jавна набавка мале вредности – Набавка горива бр. 01/2019

Дана, 18. фебруара 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…