ЧИШЋЕЊЕ СНЕЖНИХ НАНОСА СА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

ОБАВЕШТЕЊЕ О САХРАЊИВАЊУ

Од 01.01.2022.године  сахране ће се обављати искључиво уз прибавњену и достављену потврду о смрти.Сахране се неће…