СКИДАЊЕ БАНКИНА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ТИТЕЛ

САНИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА У TИТЕЛУ

У току је санирање ударних рупа у насељеном месту Тител у улицама Лазе Костића, Добровољачка, Армина…