Jaвна набавка бр. 04/2019 НАБАВКА КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ РОВОКОПАЧ-УТОВАРИВАЧ

Дана, 22. априла  2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну набавку…

ЈКП „Комуналац“ Тител купио нови трактор са приколицом и даском за чишћење снега

Јавно комунално предузеће "Комуналац" купило је нови трактор са приколицом и даском за чишћење снега марке…