Обавештење о закупу гробних места

Молимо закупце гробних места и сва друга лица која полажу право на поједина гробна места на…

Јавна набавка мале вредности – Набавка електричне енергије бр. 02/2019

Дана, 20. фебруара 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…

Jавна набавка мале вредности – Набавка горива бр. 01/2019

Дана, 18. фебруара 2019. године, ЈКП „Комуналац” Тител објавио је позив за подношење понуде за јавну…